Metalokeramičke krunice su i dalje “zlatni standard”

ŽENEVA, Švajcarska: I pored velikih mogućnosti izbora koji je u današnje vreme raspoloživ na tržištu dentalnih materijala, ipak je i dalje jedna od najtežih stvari za stomatologe kako napraviti najbolji mogući izbor za određenog pacijenta. Najviše ispitivan protetski materijal u naučnim istraživanjima je materijal za metalokeramičke protetske nadoknade. Kod stomatologa je danas cirkonijum sve češće materijal izbora, naročito kod pojedinačnih protetskih nadoknada na implantatima i prilikom izrade fiksnih dentalnih nadoknada. U naučnom istraživanju koje je rađeno na Univerzitetu u Ženevi upoređivani su dugoročni rezultati cirkonijum keramičkih sa metalokeramičkim materijalima, a u cilju određivanja koji materijal može da se smatra kao “zlatni standard”.

U ovom istraživanju je analizirano 240 stručnih članaka, a od toga je 19 odgovaralo kriterijumu  da su izrađeni kao fiksne protetske nadoknade na implantatima koji su imali rezultate “praćenja” od najmanje tri godine. Rezultati ove meta-analize, koja je obuhvatila 932 metalokeramička i 175 zirkonijum-keramička protetska rada, pokazali su da je očekivan petogodišnji “vek trajanja” kod protetskih radova izrađenih od metal-keramičkih materijala 98,7 procenata, dok je kod zirkonijum-keramičkih materijala 93 procenata. Kod 13 naučnih radova, koji su obuhvatili 781 metal-keramičku nadoknadu, 5 godina nakon izrade pronađena su oštećenja i frakture kod 11,6 procenata, u poređenju sa mnogo većim procentom od 50% pojave komplikacija kod cirkonijum-keramičkih nadoknada (iako se taj rezultat odnosio na puno manji broj od 13 cirkonijum-keramičkih protetskih radova).  Značajno je veći broj cirkonijum-keramičkih protetskih radova na implantatima koji su morali da se zamene novim (4,1 procenata) u odnosu na metalokeramičke (0,2 procenata). Detalnjija analiza faktora kao što su npr. broj članova u fiksnim nadoknadama i njihova lokacija nisu mogli da budu analizirani u ovom istraživanju zbog veoma heterogene strukture analiziranih naučnih radova. Kod fiksnih protetskih nadoknada koji se rade na implantatima konvencionalni cirkonijum materijali ne bi trebali da budu materijal izbora zbog većeg rizika od oštećenja i fraktura materijala. Ova meta analiza nije obuhvatila fiksne nadoknade na implantatima izrađene od monolitnog cirkonijum materijala jer nisu bili na raspolaganju naučni radovi koji su odgovarali kriterijumima, za koje se smatra da bi mogli biti zanimljiva alternativa konvencionalnim cirkonijum materijalima. Za sada se ipak metalokeramički materijali smatraju kao “zlatni standard” u izradi višečlanih fiksnih protetskih nadoknada na implantatima Ovo istraživanje, pod naslovom “A systematic review of the survival and complication rates of zirconia‐ceramic and metal‐ceramic multiple‐unit fixed dental prostheses”, objavljeno je oktobra 2018.godine u časopisu Clinical Oral Implants Research.

Tags: cirkonijum, implantat, metalokeramički materijali, naučno istraživanje, protetske nadoknade
January 14, 2019
Open news on Dental Tribune

Nanodijamanti mogu da pomognu oporavak tkiva nakon tretmana kanala korena zuba

Los Anđeles, USA: Naučnici iz Kalifornije su nedavno radili istraživanje o mogućnostima malenog, ali moćnog saveznika koji može da se upotrebi za prevenciju infekcija nakon tretmana kanala korena zuba. U kliničkom istraživanju utvrđeno je da nanodijamanti štite dezinfikovane kanale korena zuba nakon uklanjanja nerva i zubne pulpe, čime se povećava verovatnoća potpunog oporavka tkiva. Rezultati ovog istraživanja smatraju se veoma značajnim za primenu nanodijamanata kod ljudi.

Nanodijamanti su čestice ugljenika toliko male da milioni njih mogu da stanu u veličinu glave eksera. Čestice po obliku liče na fudbalsku loptu, ali imaju fasetirane površine, slično kao pravi dijamanti, koje omogućavaju česticama da na sebe primaju i otpuštaju različite vrste lekova i kontrasta za snimanje. “Korist tih jedinstvenih osobina nanodijamanata može se primeniti u nauci, medicini i stomatologiji za prevazilaženje problema koji se javljaju u radu, kao što su npr. poboljšavanje zalečenja lezija u usnoj duplji,” rekao je dr Din Ho  (Dr. Dean Ho), profesor oralne biologije na Stomatološkom fakultetu UCLA i jedan od koautora ovog istraživanja. Istraživači su testirali gutaperke natopljene nanodijamantima kod tri pacijenta kod kojih je rađen endodontski tretman. Testiranje tih gutaperki aplikovanih u kanal korena zuba pokazali su da su rezistentnije na izvijanje i lomljenje od običnih gutaperki. Kod sva tri pacijenta izlečenje je bilo kompletno, bez bolova (koji inače baš i nisu retka pojava) i infekcije. Ovo istraživanje potvrdilo je da primena nanodijamanata može da doprinese prevazilaženju barijera u različitim procedurama, kako u endodonciji, tako i u ortopediji, inžinjeringu tkiva itd.” izjavio je Prof. dr Mo Kang, koautor istraživanja i profesor endodoncije na UCLA. Istraživanje, pod naslovom “Clinical validation of a nanodiamond-embedded thermoplastic biomaterial,” objavljeno je u onlajn izdanju časopisa Proceedings of the National Academy of Sciences 23.oktobra 2018.godine, uz naknadnu objavu u štampanom izdanju.

Tags: nanodijamanti, naučno istraživanje
January 10, 2019
Open news on Dental Tribune

Prvo pranje zuba, pa zubni konac? Naučna studija je istraživala koji je pravilan redosled

Da li treba prvo oprati zube četkicom, pa onda koristiti zubni konac, ili je pravilno obrnuto ili je potpuno svejedno? Naučno istraživanje potvrdilo je da je redosled bitan i da postoji razlika i u količini plaka i u koncentraciji fluora.

Stomatolozi preporučuju pacijentima svakodnevno pranje zuba i upotrebu zubnog konca, i svima je poznato da je je vrlo važna primena pravilne tehnike prilikom održavanja oralne higijene.  Međutim, naučnici sa Mašad Univerziteta za medicinske nauke iz Irana dokazali su da je veoma bitno da se prvo primenjuje zubni konac i posle toga da se zubi peru četkicom. Njihovo istraživanje obuhvatilo je 25 studenata stomatologije koji su primenjivali obe moguće kombinacije prilikom održavanja oralne higijene. Nakon primene tehnika oralnih preventivnih mera  učesnici studije nisu 48 sati primenjivali ni jednu od dve tehnike za održavanje oralne higijene i nakon toga su u prvom delu istraživanja prvo prali zube četkicom i nakon toga korisitili zubni konac, a nakon 2 nedelje su promenili redosled tj. prvo su primenjivali zubni konac da bi nakon toga prali zube četkicom. Nakon obe faze istraživanja mereni su količina plaka (preko plak-indeksa) i koncentracija fluora i rezultati su pokazali da su u drugoj fazi testiranja tj. nakon primene prvo zubnog konca pa nakon toga pranja zuba četkicom, značajno bili bolji rezultati- viša koncentracija fluora i veće smanjenje količine zubnog plaka, posebno između zuba. Rezultati ovog istraživanja objavljeni su u časopisu Journal of Periodontology.

Tags: naučno istraživanje, pranje zuba, zubni konac
December 17, 2018
Open news on Dental Tribune

Kombinacija majčinog mleka i bebine pljuvačke stvara zdrav oralni mikrobiom

BRIZBEJN, Australija: U javnosti se već duže vreme vodi debata o prednostima i nedostacima dojenja i hranjenja bebe na flašicu. Naučno istraživanje koje je uradio tim sa Kvinslend tehnološkog Univerziteta (Queensland University of Technology - QUT), u saradnji sa Univerzitetom u Kvinslendu, Australija, dokazalo je da dojenje ima puno više prednosti, bar što se tiče oralnog zdravlja kod beba.

Kako je izjavila dr Ema Svini (Dr Emma Sweeney) sa Instituta za zdravlje i biomedicinske inovacije sa QUT, njihova prethodna istraživanja su dokazala da postoji značajna razlika u prisustvu bakterija u ustima novorođenih beba koje se hrane majčinim mlekom u odnosu na bebe koje se hrane zamenom za majčino mleko. Ova razlika je uzrokovana time da majčino mleko u kombinaciji sa pljuvačkom stvara sinergiju kojom se reguliše oralni mikrobiom kod novorođenčadi. U nedavno završenom istraživanju su naučnici izlagali mešavinu majčinog mleka i bebine pljuvačke izlagali delovanju različitih mikroorganizama. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da je došlo do inhibicije rasta mikroorganizama odmah i nakon jednog dana nezavisno da li su mikroorganizmi bili patogeni ili ne. “Rezultati našeg istraživanja pokazali su da je majčino mleko mnogo više od toga da je izvor ishrane za novorođenče, nego zapravo ima važnu ulogu u stvaranju zdravog oralnog mikrobioma,” izjavila je dr Svini. “Naša prethodna istraživanja dokazala da u interakciji između neonatalne pljuvačke i majčinog mleka dolazi do otpuštanja antibakterijskih komponenti, uključujući i vodonik-peroksid. Otpuštanje ovih hemijskih komponenti takođe aktivira sistem laktoperoksidaza koji proizvodi dodatne komponente koje takođe imaju antibakterijsko delovanje i koje deluju na rast mikroorganizama.” Kombinacija majčinog mleka i pljuvačke u bebinoj usnoj duplji ima značajnu ulogu za bebino zdravlje jer utiče na smanjenje pojave infekcija i drugih oboljenja u toj najranijoj fazi života. Ovo istraživanje, pod nazivom “The effect of breastmilk and saliva combinations on the in vitro growth of oral pathogenic and commensal microorganisms”, objavljeno je u onlajn izdanju časopisa Scientific Reports 11. oktobra 2018. godine.

Tags: dojenje, majčino mleko, naučno istraživanje, pljuvacka
December 5, 2018
Open news on Dental Tribune

Live Webinar

Celiac Disease, Non-Celiac Gluten Sensitivity, and Your Dental Patients

Melissa Ing D.M.D., Associate Professor

Celiac Disease, Non-Celiac Gluten Sensitivity, and Your Dental Patients

Nearly 3 million people in the United States have Celiac Disease (CD) with many of these people remaining undiagnosed due to poor understanding of the disease. 

CD presents with a wide range of symptoms, complicating the diagnosis.  In general, health professionals are lacking in CD knowledge and as a result are slow to diagnose.  Celiac patients sustain damage to the small intestines as well as a possible myriad of other problems.  If the condition worsens, although rare, it can lead to cancer. Dental professionals can play a large role in detecting CD as well as other gluten disorders  (non-Celiac gluten sensitivity) for their patients if they learn to recognize the symptoms and oral manifestations.  This lecture will explain how gluten affects those with CD and gluten disorders.  Some of the latest research done at Tufts School of Dental Medicine will be presented as well.   Arming the dental team with better awareness of both CD and gluten disorders can result in prompt referrals for diagnosis and subsequent treatment options. Participants will learn:
  • Identify oral manifestations and symptoms of CD and gluten disorders to assist in prompt referrals of patients to primary care providers.
  • Participate with interdisciplinary teams in medicine and nutrition for information integration.
  • Apply knowledge about poorly understood CD and gluten disorders to create safer clinical environment protocols in dental offices.
Next page