Seminar u Novom Sadu “Rehabilitacija subtotalne krezubosti primenom intraradikularnih atačmena”

Mesto održavanja: Novi Sad, Stratimirovićeva 6 Datum: 01. Decembar 2018. Satnica 10:00 – 11:00 Otvaranje i registracija učesnika 11:00 – 12:30 Teoretski deo * Endodontski tretman kao preduslov uspešne protetske rekonstrukcije(dr sci Jelena Nešković) * Intraradikularni atečmeni-povratak u budućnost (dr Miloš Maksimović) * Primena intraradikularnih atečmena-tehnika i filozofija (Nikola Nešković) 12:30 – 13:00 Caffe pauza... View Article

Mesto održavanja: Novi Sad, Stratimirovićeva 6 Datum: 01. Decembar 2018. Satnica 10:00 - 11:00 Otvaranje i registracija učesnika 11:00 - 12:30 Teoretski deo * Endodontski tretman kao preduslov uspešne protetske rekonstrukcije(dr sci Jelena Nešković) * Intraradikularni atečmeni-povratak u budućnost (dr Miloš Maksimović) * Primena intraradikularnih atečmena-tehnika i filozofija (Nikola Nešković) 12:30 - 13:00 Caffe pauza 13:00 - 14:00 Demonstracija predavača (dr Miloš Maksimović, Nikola Nešković) 14:00 - 14:30 Diskusija i dodela sertifikata PREDAVAČI dr sci Jelena Nešković dr Miloš Maksimović vzt Nikola Nešković Akreditovano sa 6 bodova za:- stomatologe, - zdravstvene tehničare, - medicinske i stomatološke sestre AKADEMIJA NOVIH ZNANJA S E M I N A R Program kontinuirane edukacije В-1153/18-II Rehabilitacija subtotalne krezubosti primenom intraradikularnih atečmena Učesnici programa dobiće informacije o terapijskim modalitetima subtotalne krezubosti upotrebom preciznih veznih elemenata –intraradikularnih atecmena. Takođe biće upoznati o prednostima i nedostacima supradentalnih proteza, zašto i koje preostale zube zadržati u vilici, preporuke kod upotrebe intraradikularnih atečmena. U toku programa prisustvovace demonstraciji svih faza, kliničkih i laboratorijskih , u izradi intraradikularnih atecmena- specificnostima pripreme kanala korena, otiska, cementiranje IRA, otisaka za izradu PSP sa atecmenima, za dalji, buduci samostalni rad. Za učesnike seminara predviđena je kotizacija u iznosu od 3.000 dinara (sa PDV-om). Uplata kotizacije vrši se na žiro račun „Akademije novih znanja”. Svrha uplate je „program KME”, br. žiro računa 205-247164-64, poziv na broj „datum skupa” Potvrdu o učešću dobijaju svi učesnici sa plaćenom kotizacijom, koji su se registrovali. Prijava učešća na ovom skupu, ime, prezime i broj licence,  na telefon br. 011 3613 799, ili na e-mail: edukacija@vetmetal.com
November 16, 2018
Open news on Dental Tribune

Kućno ispravljanje položaja zuba – razlog za brigu

LAJPCIG, Nemačka: Za neupućene pacijente to zvuči skoro kao bajka: ispravljen položaj zuba bez ijedne posete stomatologu, a uz to i puno brže i jeftinije od konvencionalnih ortodontskih metoda. Želja pacijenata za ovakvim tretmanima je sve veća, pa je zato na tržištu došlo do pojave velikog broja kompanija koje nude takve usluge. Ortodonti izražavaju veliku brigu po pitanju bezbednosti takvog pristupa pacijentima, i naglašavaju da ti tzv.”uradi sam” kompleti za pacijente ne mogu da budu zamena za profesionalni pristup.

Nedavno je američka start-ap kompanija SmileDirectClub, koja je 19 procenata u vlasništvu kompanije Align Technology koja proizvodi providne alajnere (aligner-e) povećala svoju vrednost na tržištu sa 380 miliona na 3,2 milijarde US dolara ulaganjem kapitala više investitora. Njihova konkurencija na tržištu su kompanije iz različitih delova sveta, kao što su EZ Smile (Australija), Your Smile Direct (Irska) and Easy Smile (Hong Kong). Sve ove kompanije imaju sličan pristup ortodontskom lečenju koji nude pacijentima: potencijalni pacijent treba da popuni onlajn upitnik na osnovu kojeg kompanija procenjuje da li je ta osoba odgovarajući slučaj za kućni ortodontski tretman. Zavisno od rezultata procene pacijentu se omogućava da kupi komplet koji sadrži set za uzimanje otiska koji nakon toga sam uzme kod kuće i pošalje ga u laboratoriju koja na osnovu tog otiska izrađuje aligner od plastike. U slučaju kompanije SmileDirectClub, ovaj ceo proces je “pod nadzorom licenciranih stomatologa i ortodonata koji vode računa o tretmanu od početka do kraja”, kako se navodi na njihovoj internet stranici. Eliminacijom ličnog kontakta ortodonta i pacijenta, i pregleda uživo, ovim“daljinskim” ortodonstkim tretmanima za ispravljanje položaja zuba, omogućeno je smanjenje cene tretmana do čak 60 procenata. Međutim, i pored nekih prednosti, stomatolozi izražavaju veliku zabrinutost povodom ovog najnovijeg i popularnog trenda. Australijsko Udruženje ortodonata (ASO)  je tako npr. izrazilo veliku zabrinutost zbog izostanka kliničkog pregleda, rentgenskih snimaka i praćenja stanja u ustima pacijenata. Potpredsednik ASO dr Hauard Holms (Dr Howard Holmes) izjavio je u intervjuu za Sydney Morning Herald: “Ukoliko postoji neki problem sa desnima ili pacijent ima neke loše ispune, oni ne mogu da budu dijagnostikovani u “daljinskoj” terapiji i onda ukoliko se takvi zubi pomeraju u ortodonstkom tretmanu postojeći problem se još pogoršava. Iako trenutačni rezultati mogu da budu izvanredni, oštećeni zubi i zagrižaj neće biti stabilni i vrlo verovatno će se vratiti u prvobitan, nepravilan položaj, ali će pacijent uz to imati problema sa mastikatornim mišićima i vilicom.” Osnivač kompanije EZ Smile Ed Ambrosius je na tu izjavu odgovorio da, iako potvrđuje da postoji mogućnost za greške u terapiji, ipak smatra da stomatolozi preuveličavaju:“Mi se bavimo samo jednostavnim slučajevima kod kojih je potrebno minimalno pomeranje zuba. Naša kompanija ne prihvata pacijente kod kojih su neophodni komplikovaniji stomatološki tretmani, te su tako rizici minimalni.” Holms i kolege iz ASO udruženja započeli su sa podnošenjem prijava protiv kompanija koje se bave “kućnim” ortodonstkim tretmanima u cilju pojačavanja zakonskih odredbi i zaštite pacijenata u svojoj zemlji.  

Tags: aligner, ortodontski tretman
November 15, 2018
Open news on Dental Tribune

Nova saznanja o sindromu hroničnog oralnog bola

GOTENBURG, Švedska: Hronični oralni bol, poznat i kao sindrom gorućih usta (burning mouth syndrome-BMS), javlja se kao problem uglavnom kod žena, srednjih godina i starijih. Naučnici sa Sahlgrenska Akademije Univerziteta u Gotenburgu su radili istraživanje hroničnog oralnog bola u sklopu naučnog projekta namenjenog pronalaženju modela za BMS koji bi olakšao dijagnozu i terapiju ovog sindroma u budućnosti.

BMS je sindrom za koji je karakterističan osećaj pečenja oralne sluznice kod osoba koje inače imaju normalnu zdravstvenu situaciju u ustima. Najčešće se simptomi kod tih osoba pojavljuju u predelu jezika, kao i u predelu nepca, usana i gingive. Pored osećaja pečenja u usnoj duplji najčešći simptomi su osećaj suvoće u ustima (kserostomija) i izmenjeno čulo ukusa tj. gorak ili metalan ukus u ustima. Dr Šikha Ačarija (Dr Shikha Acharya) je u svojoj doktorskoj disertaciji na Institutu za odontologiju, na Odeljenju za oralnu mikrobiologiju i imunologiju povezala faktore u vezi sa pljuvačkom sa kliničkim nalazima i nalazima iz njenih sopstvenih istraživanja urađenih putem upitnika koje su ispunjavali pacijenti sa dijagnozom BMS-a (upitnici su sadržavali pitanja u vezi opšteg zdravstvenog stanja, lekova koje uzimaju, kao i o simptomima BMS-a), a dobijene rezultate je upoređivala sa polom i godinama pacijenata. U istraživanju je ustanovljeno da kod 45 procenata osoba sa dijagnozom BMS-a postoje promene u čulu ukusa, a kod 73 procenta postoje simptomi pečenja, trnjenja ili utrnulosti, ili kombinacija oba simptoma.  Kod osoba sa BMS primećena je veća prisutnost i nekih drugih zdravstvenih problema, kao i da te osobe koriste više lekova, sklonije su bruksizmu i alergijama nego što je to slučaj kod osoba iz kontrolne grupe. Dalje ispitivanje osoba sa BMS-om pokazalo je da su kod tih osoba učestalija oboljenja na koži i subjektivan osećaj suvoće u ustima, kao i da su proteini pljuvačke (mucini) kod tih osoba izmenjeni i da sadrže manje količine ugljenohidratnih struktura što dovodi to promena u imunom odgovoru u usnoj duplji. Sve ovo je važan doprinos novim saznanjima o hroničnom oralnom bolu. “Nadamo se da će ova nova saznanja doprineti razvoju objektivnih dijagnostičkih kriterijuma, kao i poboljšati mogućnosti za terapiju hroničnog oralnog bola. Ovo je veoma važno jer se osobe sa BMS-om vrlo često osećaju nedovoljno shvaćeni od svoje okoline i od stomatologa jer su njihovi simptomi samo subjektivni, bez nekih vidljivih promena u ustima,” izjavila je dr Ačarija. Doktorska teza dr Šikhe Ačarije pod nazivom On Characteristics of Burning Mouth Syndrome Patients, objavljena je 20. Avgusta 2018.godine, i možete je pročitati ovde.

Tags: hronični oralni sindrom, naučno istraživanje
October 19, 2018
Open news on Dental Tribune

Pušenje oslabljuje mehanizam potreban za borbu organizma protiv pulpitisa

Klivlend, USA: Negativan uticaj pušenja na zdravlje je poznat; ipak postoji malo istraživanja o uticaju pušenja na endodontske problem. Novo istraživanje koje su sproveli naučnici sa Stomatološkog fakulteta Univerziteta Case Western Reserve iz Klivlenda dokazalo je da pušenje oslabljuje sposobnost pulpe zuba u borbi protiv upala i drugih oboljenja zuba.

Dr Anita Aminoshariae, vanredni profesor na endodonciji i direktorka na pred-doktorskim studijama endodoncije na Univerzitetu Case Western, izjavila je komentarišući njihovo istraživanje: “Ovo može da bude objašnjenje zašto je kod pušača lošiji endodontski status, kao i zašto kod njih sporije dolazi do zalečenja kod endodontskih problema nego kod nepušača. Zamislite TNF-α [tumor necrosis factor α] i hBD-2 [human beta defensin 2] kao vojnike koji se nalaze u poslednjem redu odbrane nekog zamka. Pušenje dovodi do pokolja tih vojnika pre nego što su u mogućnosti da organizuju odbranu.” Ovo istraživanje dovelo je do boljeg razumevanja zašto kod pušača postoji veća mogućnost od razvoja parodontalnih oboljenja, kao i zašto je kod pušača dvaput češće neophodno prekrivanje pulpe u terapiji. U istraživanju su analizirane pulpne komore zuba 32 pušača i 37 nepušača, sa dijagnozama ireverzibilni pulpitis sa ili bez simptomima. U istraživanju su iz pulpnih komora saklupljani uzorci i meren je nivo interleukina (IL) 1β, TNF-α, hBD-2 and hBD-3. “Mi smo postavili hipotezu da će prirodna odbrana organizma biti smanjena kod pušača, ali nismo očekivali da će biti skroz oslabljena,” izjavila je dr Aminoshariae. Prema rezultatima istraživanja koncentracija TNF-α and hBD-2 u pulpi je značajno manja kod pušača, dok kod IL-1β i hBD-3 nije postojala značajna razlika u koncentraciji. Dvosmerna naliza kovarijantnosti je takođe otkrila da je kod pušača značajno smanjen nivo TNF-α i hBD-2. Iako je ovo istraživanje još jedan argument protiv pušenja, dobra vest je da je ovim istraživanjem dokazano da je kod dva pacijenta iz istraživanja koji su prestali sa pušenjem došlo do obnavljanja odbrambenog mehanizma neophodnog u borbi protiv pulpitisa. Istraživanje pod nazivom “Comparison of IL-1β, TNF-α, hBD-2, and hBD-3 expression in the dental pulp of smokers versus nonsmokers,” objavljeno je decembra 2017.godine u časopisu the Journal of Endodontics.
October 16, 2018
Open news on Dental Tribune

Attract more implant patients and turn their dental need into a dental WANT! – Part 2

Learn Dr. Phelps strategies in external, internal and grassroots marketing to find more single unit implants as well as full arch hybrid cases. Learn language and strategies for your front desk team to use to schedule more implant consultations. Learn how a $1200 marketing investment led to over $120,000 in implant fees collected within the... View Article

  • Learn Dr. Phelps strategies in external, internal and grassroots marketing to find more single unit implants as well as full arch hybrid cases.
  • Learn language and strategies for your front desk team to use to schedule more implant consultations.
  • Learn how a $1200 marketing investment led to over $120,000 in implant fees collected within the first two months.
  • Maximize all of your marketing efforts by learning about Dr. Robert Cialdini's 6 Principles of Persuasion and how you and your financial coordinator can use these in an ethical way to have more people say Yes and schedule more implant cases.
  • Learn how Dr. Phelps uses Cialdini's idea of Pre-suasion to get the patient committed to wanting implant dentistry before he ever gets in front of them.
Next page